De ringaanpak

Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas

Workshops, studiedagen en teamtrajecten

Teamtraject Pedagogische Kaders (3 dagdelen)

Wilt u het pedagogische raamwerk op op school versterken? Het uitwerken van de pedagogische kaders staat centraal tijdens dit teamtraject. In drie dagdelen (ca. 3 x 3,5 uur) werkt het team actief aan de pedagogische structuur op school? Wat is al duidelijk en werkt goed? Wat kan nog beter of is nog onduidelijk?
Met het team werken we aan heldere en logische afspraken rondom preventief, curatief en disciplinair handelen. Dit biedt leraren houvast bij (grensoverschrijdend) gedrag van leerlingen en ouders.

Lees verder!Teamtraining IPG-model en De Ringaanpak (1 dag)

Tijdens deze teamtraining wordt het schoolteam in één dag (ca. 6 uur) inhoudelijk goed op de hoogte gebracht van het IPG-model (Integrale Procesbegeleiding voor Groepen) en De Ringaanpak. Het model biedt veel nieuwe inzichten en vormt een kapstok voor toekomstige acties en interventies. Tevens wordt het begeleidingsproces van De Ringaanpak volledig besproken en doorlopen.

Lees verder!Workshop Groepsdynamiek (1 dagdeel)

Tijdens deze workshop wordt uw team in één dagdeel (ca. 3,5 uur) inhoudelijk en op een interactieve wijze geïnformeerd over het zesfasenmodel van Remmerswaal. Er is aandacht voor preventief handelen, heldere procedures in iedere klas en het eigen leiderschap. Het team maakt actief kennis met leuke en direct inzetbare groepsvormende activiteiten.

Lees verder!

 


Illustraties van Ruud Bijman (www.ruudbijman.nl)
© 2024-2025 – School en Gedrag B.V.