De ringaanpak

Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas

Samenwerking

De onderstaande stichtingen, organisaties, trainers en bedrijven zijn bekend met De Ringaanpak en werken onafhankelijk van School en Gedrag aan het verbeteren van de groepssfeer.

KEC Onderwijs (onderdeel van Koraalgroep):
KEC Onderwijs (Kennis en Expertise Centrum) geeft advies, coaching en training aan leerkrachten en scholen in het kader van passend onderwijs. Zij bieden leerkrachten concrete handvaten in de omgang met leerlingen met gedrags- en psychiatrische problematiek. Als gedragsexperts helpen zij bij kwesties rondom individuele leerlingen en groepsdynamiek. Zij werken voor het primair en voortgezet onderwijs, regulier en speciaal onderwijs. Ze werken nauw samen met de samenwerkingsverbanden in West-Brabant. Verschillende consulenten van KEC Onderwijs hebben de intensieve training De Ringaanpak gevolgd.

Dynamica XL:
Alle openbare scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en een dienstencentrum in de Zaanstreek zijn geïntegreerd in Dynamica XL: het expertisecentrum voor passend onderwijs. Zij hebben twee gespecialiseerde trainers De Ringaanpak in dienst.

SWV Rijn en Gelderse Vallei (PO):
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei bestaat uit 31 samenwerkende schoolbesturen in 7 gemeenten over 4 regio’s verdeeld: Barneveld, Ede,Veenendaal, Wageningen. Verschillende leerkrachten en intern begeleiders binnen deze besturen hebben via het samenwerkingsverband de driedaagse training De Ringaanpak gevolgd.

Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen:
Onder de vlag van Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen werken de twee stichtingen Passend Primair Onderwijs (PPOZV) en Voortgezet Onderwijs (VOZV) samen om in de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Om dit te realiseren wordt door de twee samenwerkingsverbanden een duurzaam dekkend netwerk neergezet. Vijf begeleiders van POZV hebben de training De Ringaanpak gevolgd.

Leersucces (Linda de Vries):
Linda heeft veel ervaring in het basisonderwijs (groep 1 t/m 8). Zij heeft geruime tijd gewerkt als leerkracht en intern begeleider. Linda heeft veel kennis van leerlingzorg en leerontwikkeling. Ze begeleidt zowel groepen (De Ringaanpak) als individuele leerlingen (remedial teaching, huiswerkbegeleiding). Linda heeft in februari 2022 de training De Ringaanpak gevolgd. Ze heeft een eigen bedrijf: www.leersucces.com.

Manita Delissen- Van der Klugt:
Manita legde als leerkracht in de bovenbouw altijd al de nadruk op het pedagogisch klimaat in de groep. Uitgaan van de juiste intentie en oprecht luisteren naar het  kind is hierbij de basis geweest. Sinds 2018 begeleidt ze klassen en leerkrachten in hun zoektocht naar een stabiele en fijne groepsdynamiek.
Ze bekijkt de situatie vanuit rust en benoemt met een positieve en duidelijke toon wat aandacht nodig heeft. Door vele jaren werkervaring als leerkracht en sova-trainer, maar ook door haar ervaring als moeder, kan Manita zich inleven in de vele partijen die samen het systeem vormen rondom de groep. Vanuit deze verschillende perspectieven gaat zij oplossingsgericht en daadkrachtig aan de slag.

Dienstencentrum SO-Zwolle:
Aan de scholen van SSOGG is een dienstencentrum verbonden met verschillende specialisten op het gebied van onderwijs, gedrag en opvoeding. Scholen in de regio met regulier reformatorisch onderwijs kunnen hier terecht voor ondersteuning en trainingen. De verschillende deskundigen helpen intern begeleiders, teams en individuele leerkrachten, zodat ze een kind met specifieke behoeften op de eigen school de juiste ondersteuning kunnen bieden. Vijf specialisten hebben de training De Ringaanpak gevolgd.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond:
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO IJmond) is een netwerkorganisatie met de 12 aangesloten schoolbesturen, met als missie om voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Limmen, Uitgeest en Akersloot, de beste passende onderwijsplek te bieden. Consulenten van het samenwerkingsverband hebben de training De Ringaanpak gevolgd.

Samenwerkingsverband Passend Wijs:
Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs in gemeenten rondom Arnhem. Alle aangesloten besturen hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen. Consulenten van het samenwerkingsverband hebben de training De Ringaanpak gevolgd.

De Onderwijsspecialisten:
Stichting De Onderwijsspecialisten zijn experts in speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. Zij stimuleren de groei van de leerlingen, zowel cognitief, lichamelijk als sociaal-emotioneel. Medewerkers van deze stichting hebben de training De Ringaanpak gevolgd.

Educare:
EduCare is een stichting voor speciaal onderwijs. Er zijn zes scholen die bij EduCare horen. Wij bieden gespecialiseerd onderwijs voor kinderen die (zeer) moeilijk kunnen leren of die gedragsmoeilijkheden hebben. Medewerkers van Educare hebben de training De Ringaanpak gevolgd.

Kempenkind Centrum Passend Onderwijs:
Als onderdeel van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen verleent men diensten op het gebied van informatie, scholing, consultatie en ondersteuning aan ouders en scholen in de regio. Het centrum heeft een loketfunctie waar ouders/verzorgers, scholen en instanties kunnen aankloppen voor vragen en ondersteuning met betrekking tot kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en de voorschoolse educatie. Medewerkers van Kempenkind hebben de training De Ringaanpak gevolgd.

Lev Coaching:
Annelieke Mak is eigenaar van Lev Coaching. Binnen haar praktijk beleidt zij kinderen, ouders en groepen. Annelieke heeft de training De Ringaanpak gevolgd.

Rehoboth Dienstverlening:
Rehoboth Dienstverlening is een expertisecentrum met een breed aanbod voor passend onderwijs. Hulpvragen van scholen en leerlingen worden beantwoord vanuit specialismen. Zij onderzoeken, adviseren, coachen, begeleiden, trainen en bieden nascholing. Peter van Vuuren heeft de training De Ringaanpak gevolgd.

Samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland:
De missie van het samenwerkingsverband is dat iedere leerling deze kans krijgt en zich op zijn/haar niveau kan ontwikkelen in een ononderbroken schoolloopbaan. Medewerkers van het samenwerkingsverband hebben de training De Ringaanpak gevolgd.

Consent Steunpunt Passend Onderwijs:
Stichting Consent beheert alle openbare basisscholen in de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Het samenwerkingsverband primair onderwijs is gericht op Twente en bestaat uit 165 basisscholen en 6 speciale basisscholen. Het steunpunt heeft als doel om kinderen een stevige basis te bieden en te ondersteunen het vermogen te ontwikkelen om te kunnen functioneren in de toekomst. Maaike Buursink heeft de training De Ringaanpak gevolgd.

Impuls Kerkrade:
Impuls Kerkrade is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Kerkrade en Simpelveld. Zelfredzaamheid van mensen en deelname aan de maatschappij zijn de basis voor al onze activiteiten en diensten. Impuls Kerkrade begeleidt vanuit die gedachte ook scholen. Medewerkers van Impuls Kerkrade hebben de training De Ringaanpak gevolgd.

Gedrag in Uitvoering:
Jetske heeft ervaring als groepsleerkracht in de bovenbouw van het SBO. Daarbij lag de nadruk altijd op het pedagogisch klimaat. Jetske is nu al geruime tijd werkzaam als zelfstandig gedragsspecialist bij Gedrag in Uitvoering. Ze coacht en schoolt leerkrachten en schoolteams bij het verkrijgen van een (positieve) controle op gedrag, een fijne groepsdynamiek en onderzoekt de achterliggende intenties bij gedrag en leerkrachthandelen. Dit kan middels SWPBS, Taakspel, co-teaching en ook met de Ringaanpak. De aanpak van Jetske wordt omschreven als enthousiast, gestructureerd en actief. www.gedrag-in-uitvoering.nl

Geluksjuf:
Karin de Jonge draait graag problemen om. Na jaren ervaring in het onderwijservaring, later ook als gedrags- en hoogbegaafdheidsspecialist, weet zij hoe hardnekkig complex groepsdynamiek soms kan zijn. Haar begeleiding en advies leidt tot inzicht in de verschillende posities en patronen binnen de groep. Met de juiste interventies bekrachtigt zijn het proces in de groep. Het doel is dat kinderen, leerkrachten en ouders (weer) trots kunnen zijn. Als ervaren trainer op het gebied van gedrag ziet zij wat kinderen en groepen verder helpt op weg naar een positief en veilig groepsklimaat.
https://www.linkedin.com/in/karindejonge


Illustraties van Ruud Bijman (www.ruudbijman.nl)
© 2024-2025 – School en Gedrag B.V.