De ringaanpak

Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas

Wat is De Ringaanpak?

Wat is De Ringaanpak?

De Ringaanpak is in de kern een curatieve interventie voor een onveilige groep. Een onveilige groep kenmerkt zich door onderlinge strijd, beperkte verantwoordelijkheid, weinig harmonie en gedragingen als pesten, roddelen, brutaal gedrag, weigeren of ruzie maken.

Veilig of onveilig?

Een onveilige groep ontstaat niet zomaar. Iedere (nieuwe) groep doorloopt eerst de fases van groepsvorming. In veel gevallen ontstaan er dan effectieve en veilige groepen. In die groepen voelen leerlingen zich doorgaans fijn. Er wordt samengewerkt. Er is waardering en respect voor elkaar.

Er zijn echter ook groepen waarin ruimte ontstaat voor negatief leiderschap. In deze groepen is er vaker sprake van macht, intimidatie, buitensluiten, ruzie, roddelen en pesten. De groep is onveilig. Er wordt gebouwd en geleerd op drijfzand.

Vanuit de gedachte dat mensen sociale wezens zijn, met een verlangen bij een groep te horen, ontwikkelde Barry Redeker De Ringaanpak: een groepsdynamische benadering voor een veilige klas.

Integraal kijken naar de groep

De Ringaanpak bestaat uit 8 concrete stappen en gaat uit van een systemisch geheel. Dat geheel wordt tijdens het begeleidingsproces goed onder de loep genomen. Welke factoren beïnvloeden de huidige situatie in de groep? Wat doet hier allemaal mee? Het gaat daarbij om factoren binnen én buiten de groep.Nadrukkelijk wordt er ook gekeken naar de structuur van de groep. Hoe verhouden de leerlingen zich tot elkaar? Wie neemt de leiding? Wie volgt? Wie wacht af? Wie trekt zich terug? De groepsleden vragen zich individueel af: Hoe wil ik me verhouden tot... ? Meestal heeft dat te maken met een subgroep in de klas. Dit subgroepje brengt, onder leiding van een bepalende leerling, een groepsthema in.

Ring 1

Ring 2

Ring 3

Ring 4

Ring 5

Ring 6
Neemt op een negatieve manier de leiding en bepaalt het beleid

Staan dicht op de leerling in ring 1 en voeren het beleid uit

Willen bij het subgroepje horen. Vaker uit angst of onzekerheid

Stellen zich mild en bescheiden op. Belangrijke factor in de groep!

Kunnen positief leiding geven. Worden gewaardeerd door anderen

Lopen risico in de groep. Mogelijk slachtoffer van buitensluiten en pesten

De leraar is de formele leider. Stijl van leiding geven heeft effect op de groep

Deze structuur kent uiteraard allerlei nuances. We gaan blijvend uit van goede intenties bij leerlingen. Een leerling ís daarom géén ring, de leerling staat in een ring. Dat geeft meer ruimte om te bewegen. Kun je vaker keuzes maken die gunstig zijn voor de groep en uiteindelijk voor jezelf?

Begrenzen, bekrachtigen en negeren

De Ringaanpak doet een sterk beroep op gezamenlijke verantwoordelijkheid, positief initiatief tonen, zelfreflectie en het leren aanspreken op elkaars gedrag.

Het begrenzen van negatief gedrag, het bekrachtigen van positief gedrag en negeren van bepaald gedrag maken concreet deel uit van de Ringaanpak. In heldere stappen wordt er gewerkt aan een fijne en veilige groep!Bent u op zoek naar begeleiding voor de groep? Klik hier!

Wilt u zelf de training De Ringaanpak volgen? Klik hier!Illustraties van Ruud Bijman (www.ruudbijman.nl)
© 2024-2025 – School en Gedrag B.V.