De ringaanpak

Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas

Licentie De Ringaanpak


Algemeen

In de afgelopen jaren zijn scholen zich in toenemende mate bewust geworden van de groepsvormende periode, het belang van voorspelbaar leerkrachtgedrag en een duidelijke klassenorganisatie. Scholen investeren daarnaast in het pedagogische klimaat door gebruik te maken van pedagogische programma’s en methodes. Op deze manier hopen scholen een preventieve bijdrage te leveren aan het sociale klimaat in de school en in hun groepen in het bijzonder.

Maar niet iedere groep ontwikkelt zich, ondanks genoemde investeringen, tot een fijne en stabiele groep. Leraren, intern begeleiders en directies worden in de praktijk nog steeds geregeld geconfronteerd met sociaal onveilige groepen. In die groepen is er in wisselende mate sprake van pesten, dreigen, intimidatie, onrust, brutaliteit en/of venijn.

Er ontstaat daarmee een concrete hulpvraag. De praktijk heeft aangetoond dat scholen in dat geval met regelmaat een beroep doen op curatief instrument om weer grip te krijgen op de situatie in de groep.

Licentie De Ringaanpak
De Ringaanpak is een curatieve en doelgerichte aanpak voor deze zogeheten ‘moeilijke’ groepen. De Ringaanpak kan worden ingezet in midden -en bovenbouwgroepen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met de Ringaanpak hebben scholen, (externe) trainers en bureaus een bruikbaar, overzichtelijk en doelgericht middel in handen om deze groepen te begeleiden.

De praktijk heeft uitgewezen dat de Ringaanpak aansluit op de hulpvraag van veel scholen. Met de Ringaanpak pakt u de onveilige situatie in de groep concreet aan. Vanuit een systemische invalshoek en door gebruik te maken van gerichte interventies en activiteiten ontstaat er een invloedrijke impuls. Een interventie met de Ringaanpak brengt de situatie in de groep weer in beweging.

Scholen zijn vrij om gebruik te maken van de Ringaanpak. Wel wordt sterk aangeraden de intensieve training te volgen.

Externe trainers en bureaus dienen te werken met een licentie. Zij volgen de intensieve training en verbinden zich aan de geldende voorwaarden met betrekking tot (na)scholing) en houdbaarheid.


Vragen over de licentie? Klik hier!


Illustraties van Ruud Bijman (www.ruudbijman.nl)
© 2024-2025 – School en Gedrag B.V.