De ringaanpak

Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas

Licentie voor bedrijven, bureaus en zelfstandigen

Licentie De Ringaanpak

Naast affiniteit met onderwijs in het algemeen en groepsdynamiek in het bijzonder hebben bedrijven en zelfstandigen zonder personeel (zzp) een winstoogmerk. Dit is een verschil met scholen, stichtingen en verenigingen. 


Het is voor bedrijven en zzp-ers mogelijk om onder licentie gebruik te maken van De Ringaanpak. Er dient dan aan enkele voorwaarden te worden voldaan.

Bedrijven en bureaus per februari 2024

De trainers binnen de organisatie volgen de intensieve training De Ringaanpak. Deze ééndaagse training wordt aangeboden op de eigen locatie. 


1-5 trainers

5-10 trainers

10+ trainers

€ 3500,-

€ 5000,-

Op aanvraag

Min. afname van 5    boeken De Ringaanpak

Min. afname van 10 boeken De Ringaanpak

Informeer naar de voorwaarden


Er wordt een licentieovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst wordt in ieder geval opgenomen:

  • Dat tenminste de tarieven van de standaardpakketten van School en Gedrag worden aangehouden. Men ontvangt hiervan een overzicht. Men verplicht zich om begeleiding vanuit De Ringaanpak niet onder deze tarieven aan te bieden. Men is vrij om de begeleiding vanuit De Ringaanpak voor een meerprijs aan te bieden.
  • Dat er voor de partijen géén sprake is van terreinafbakening.
  • Dat men twee jaar na het behalen van de licentie deelneemt aan een bijscholingsdag (€ 1750,- / € 2500,-). Daarna wordt de licentie weer met twee jaar verlengd.
  • Dat, als het gaat om De Ringaanpak, geldt dat alle (auteurs)rechten op en voortvloeiende uit het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld bij de auteur (blijven) berusten. Daarvan mag, buiten de bovenstaande afspraken om, niets voor eigen gewin gebruikt worden of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Bedrijven en bureaus kunnen contact opnemen via dit formulier.

Zelfstandige zonder personeel (zzp) per februari 2024
De trainer volgt de intensieve training De Ringaanpak. Deze training bestaat uit 1 bijeenkomst (1 x training). Deze training vindt op afroep plaats in Abcoude of Heemskerk.


Kosten: € 1750,-


Er wordt een licentieovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst wordt in ieder geval opgenomen:

  • Dat de tarieven van de standaardpakketten van School en Gedrag worden aangehouden. Men ontvangt hiervan een overzicht. Men verplicht zich om begeleiding vanuit De Ringaanpak niet onder deze tarieven aan te bieden. Men is vrij om de begeleiding vanuit De Ringaanpak voor een meerprijs aan te bieden.
  • Dat er voor de partijen géén sprake is van terreinafbakening.
  • Dat men twee jaar na het behalen van de licentie deelneemt aan een bijscholingsdag (€750,-). Daarna wordt de licentie weer met twee jaar verlengd.
  • Dat als het gaat om De Ringaanpak geldt dat alle (auteurs)rechten op en voortvloeiende uit het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld bij de auteur (blijven) berusten. Daarvan mag, buiten de bovenstaande afspraken om, niets voor eigen gewin gebruikt worden of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp) kunnen contact opnemen via dit formulier.

Over de training
De training De Ringaanpak geeft een uitgebreid zicht op De Ringaanpak als werkwijze. Tevens wordt er ingegaan op groepsdynamische theorieën, contacttechnieken, gespreksvoering en belangrijke randvoorwaarden bij systemisch begeleiden. De training is van belang om een optimaal rendement te verkrijgen en deskundig te kunnen werken.


Een licentie is nadrukkelijk géén accreditatie voor het verzorgen van een train-de-trainer cursus of een accreditatie om docenten te trainen. School en Gedrag verzorgt als enige instantie trainingen aan leerkracht en trainers.

Database en houdbaarheid
De accreditatie van een gecertificeerde trainer (na het volgen van intensieve training De Ringaanpak en het voldoen aan bovenstaande voorwaarden) is, zoals hierboven beschreven, beperkt houdbaar. Twee jaar na het behalen van de licentie dient men opnieuw deel te nemen aan een bijscholingsdag. 


Licentiehouders worden opgenomen in een overzicht van samenwerkingspartners. Deze database is terug te vinden op www.schoolengedrag.nl en www.ringaanpak.nl.
Indien niet aan deze nascholingsverplichting wordt voldaan zal de betreffende trainer als niet-actief in de database worden opgenomen en mag er commercieel geen gebruik worden gemaakt van De Ringaanpak.

Toelatingscriteria
Voorwaarde voor het volgen van de training De Ringaanpak is dat de deelnemer over pedagogisch-didactische ervaring en onderwijsbevoegdheid (diploma lerarenopleiding) beschikt. Deelnemers zullen hoofdzakelijk in het onderwijs actief zijn of hebben ervaring in de jeugdhulpverlening. Op aanvraag kan te allen tijde een actuele verklaring omtrent gedrag (VOG) worden overlegd.


Trainers van sportverenigingen kunnen zich eveneens aanmelden. In dat geval vindt er een aanvullende telefonische intake plaats.


Deelnemers worden alleen gecertificeerd als zij 100% aanwezig zijn geweest tijdens de intensieve training De Ringaanpak. Zij hebben actief deelgenomen aan de training en hebben aan de betalingsverplichting voldaan.


Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte ontvangen?
Klik hier!


Illustraties van Ruud Bijman (www.ruudbijman.nl)
© 2024-2025 – School en Gedrag B.V.