De ringaanpak

Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas

Licentie voor scholen

Leraren, gedragsspecialisten, zorgcoördinatoren, intern begeleiders
Leraren, gedragsspecialisten, zorgcoördinatoren en intern begeleiders zijn binnen hun eigen school vrij om gebruik te maken van De Ringaanpak. De afhankelijkheid van externe partijen wordt daarmee verkleind en deskundigheid in de school wordt daarmee vergroot. Het uiteindelijk doel is dat zoveel mogelijk groepen binnen de school het predicaat 'veilig & effectief' kunnen krijgen.

Het boek De Ringaanpak is geschreven als een handleiding en vormt daarmee per definitie een goede houvast voor het begeleiden van groepen in school. Er wordt op voorhand uitgegaan van zorgvuldigheid, integriteit en pedagogische basiskennis. Een school heeft zelf dus geen licentie nodig om zelf gebruik te maken van De Ringaanpak.

Met het oog op toenemende deskundigheid wordt wel aangeraden om een eendaagse training via School en Gedrag te volgen. Deze training vormt een inhoudelijke en praktische aanvulling op het boek. 

Men ontvangt na afronding een bewijs van deelname.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan dat een leraar, gedragsspecialist, intern begeleider of ander lid van het schoolteam andere leerkrachten intern gaat opleiden. Dat recht is voorbehouden aan School en Gedrag.

Consulenten Passend Onderwijs en ambulante begeleiders
Scholen hebben doorgaans een centraal bestuur en / of vallen binnen een stichting. Verschillende stichtingen en / of afzonderlijke scholen vallen onder samenwerkingsverband. Zowel de stichting als het samenwerkingsverband hebben géén winstoogmerk.

Binnen deze structuur zijn eigen consulenten actief op scholen. Deze consulenten passend onderwijs kunnen in principe zonder licentie werken met De Ringaanpak.
Wel wordt actief aangeraden om een eendaagse training via School en Gedrag te volgen. Men ontvangt na afronding een bewijs van deelname.

Samenwerkingsverband
Een regionaal expertisecentrum (REC) is een samenwerkingsverband waarin de kennis en deskundigheid van speciale scholen in de regio wordt gebundeld. In elke regio van Nederland zijn Regionale Expertise Centra beschikbaar. De REC’s bieden ambulante begeleiding aan reguliere scholen. Ook deze ambulante begeleiders kunnen in principe zonder licentie werken met De Ringaanpak. Wel wordt actief aangeraden om een eendaagse training via School en Gedrag te volgen. Men ontvangt na afronding een bewijs van deelname.


Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte ontvangen?
Klik hier!


Illustraties van Ruud Bijman (www.ruudbijman.nl)
© 2024-2025 – School en Gedrag B.V.