De ringaanpak

Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas

Workshop Groepsdynamiek (1 dagdeel)

De Gouden Weken

‘De gouden weken zijn goud waard omdat ze het fundament leggen onder de rest van het schooljaar' (Dekkers & Teeuwen, 2019).

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen! In de eerste weken van het schooljaar moet er daarom veel ruimte voor groepsvormende activiteiten, plezier en samenwerking. Dit alles natuurlijk wel binnen  een kader van voorspelbare procedures en regels en onder leiding van een positieve en duidelijke leraar. Plan daarom de groepsvormende activiteiten in! Bereid ze goed voor en kies een goed moment voor de juiste activiteit. Maar wat kun je doen in die eerste weken?


Zesfasenmodel

Deze workshop geeft een flinke impuls aan de cruciale eerste weken van het schooljaar. Het zesfasenmodel van Remmerswaal vormt de basis voor deze workshop:

1. Voorfase
2. Oriëntatiefase
3. Machtsfase
4. Affectiefase
5. Fase van de autonome groep
6. Afsluitingsfase

De fases worden inhoudelijk toegelicht. Collega's herkennen de kenmerken van iedere groepsfase.

Leiderschap

Aan iedere groepsfase wordt vervolgens eerst het leiderschap van de leraar gekoppeld. Welke type leiderschap past het beste bij welke fase? Een directieve leider is misschien passend voor de eerste weken, maar wat is het effect op de langere termijn? Sluit het dan nog wel aan op wat de groep nodig heeft om verder te komen? De verschillende leiderschapsstijlen worden besproken en toegelicht.

Groepsvormende activiteiten

Op interactieve wijze en steeds gekoppeld aan het Zesfasenmodel worden er vervolgens allerlei leuke en waardevolle groepsactiviteiten geïntroduceerd. Ook het onderling uitwisselen van ideeën wordt gestimuleerd. En collega's ervaren aan den lijve het effect van een goede groepsvormende activiteit.

Een leuke, interactieve en waardevolle workshop over groepsdynamica!

Duur: ca. 3,5 uur


Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte ontvangen?
Klik hier!


Illustraties van Ruud Bijman (www.ruudbijman.nl)
© 2024-2025 – School en Gedrag B.V.