De ringaanpak

Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas

Teamtraject Pedagogische Kaders (3 dagdelen)

Teamtraject

Tijdens dit teamtraject worden de drie pedagogische kaders belicht en uiteindelijk door het hele team vormgegeven. Bestaande succesvolle elementen worden meegenomen. Het doel is meer uniformiteit en voorspelbaarheid op het gebied van pedagogisch handelen binnen de hele school.
De pedagogische kaders, schoolafspraken en procedures worden helder voor alle betrokkenen.

Pedagogische kaders
Wat is er binnen het preventieve kader nodig om een klimaat binnen de school te realiseren waarbij een onderling positief contact centraal staat, gewenst gedrag wordt bevorderd, nieuwe vaardigheden kunnen worden aangeleerd en ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen of in een vroegtijdig stadium een halt wordt toegeroepen? Welke voorwaarden zijn al in de school aanwezig? Waar liggen verbeterpunten? En is er helderheid over (de naleving van) de schoolregels?

Hoe ziet het curatieve kader eruit? Wat is nu onduidelijk? Wat werkt al? Waarom is heldere communicatie richting leerling en ouders bij dit kader essentieel? Hoe signaleer je en hoe deel je tijdig verantwoordelijkheid? Welke procedures hanteren we op onze school?

Hoe ziet het disciplinaire kader eruit? Hoe zit het met de verantwoordelijkheden van de intern begeleider? En met de betrokkenheid van de directie? Welke plek neemt het protocol ‘schorsing en verwijdering’ in? Is dit voor alle betrokkenen duidelijk?
Niveaus van gedrag.


Niveaus van Gedrag

Naast de pedagogische kaders worden de ‘niveaus van gedrag’ (Teitler) geïntroduceerd. De interpretatie van gedrag is doorgaans behoorlijk subjectief. Hoe halen we dan ‘de ruis’ zo veel mogelijk weg? Wat is acceptabel gedrag binnen de school en wat niet? Het team maakt daarbij kennis met de volgende niveaus van gedrag:


1. Prettig gedrag
2. Onprettig gedrag
3. Lastig probleemgedrag
4. Belangrijk probleemgedrag
5. Onwettig gedrag.

De pedagogische kaders en de niveaus van gedrag worden met elkaar verbonden. Er ontstaat een breedgedragen overzicht van gedragingen en handelen.

De rol van de leraar en/of de mentor

De leraar en/of de mentor spelen een sleutelrol binnen dit geheel. Er is daarom ook aandacht voor het pedagogisch handelen van de individuele leraar en/of mentor.
Aan de hand van een casussen en / of videofragmenten onderzoekt het team op interactieve wijze wat effectief is in de omgang met leerlingen. Het onderlinge overleg tussen de leraren wordt gestimuleerd. Het doel is ook het eigen leiderschap kritisch onder de loep te nemen. Wat zijn kwaliteiten en aandachtspunten? Wat kunnen leraren daarbij van elkaar leren?

Het teamtraject bestaat uit drie of meer bijeenkomsten. Afhankelijk van de grootte van het team worden er één of meerdere ervaren trainers ingezet.

Er wordt altijd maatwerk geleverd.


Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte ontvangen?
Klik hier!

 


Illustraties van Ruud Bijman (www.ruudbijman.nl)
© 2024-2025 – School en Gedrag B.V.