De ringaanpak

Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas

Teamtraining IPG-model en De Ringaanpak (1 dag)

Integrale Procesbegeleiding voor Groepen (IPG)
Tijdens deze teamtraining staat in de eerste plaats de groepsdynamische context centraal. Vanuit het model ‘Integrale Procesbegeleiding voor Groepen’ (Goossens) worden de cursisten geïnformeerd over het belang van het kennen van de groepsdynamische context.

Het onderstaande model laat zien dat iedere groep wordt omringd door vier muren: groepsontwikkeling, leiderschapsstijl, communicatieniveaus en context.
Iedere muur heeft een eigen inhoud, betekenis en uitwerking. Deze vier muren bieden ons een integraal denkframe.


Klik om te vergroten!


Het kennen van dit model levert op dat uw collega's weten wat ze doen, waarom ze het doen en wanneer ze wat het beste kunnen doen. Afspraken, procedures, interventies, groepsvormende activiteiten en eigen leiderschap vallen hiermee binnen een logisch raamwerk. Uw collega's zetten de 'groepsdynamische bril' en niet meer af. Als het gaat om groepsprocessen spreekt u allemaal dezelfde taal.

De Ringaanpak

Daarna wordt de Ringaanpak geïntroduceerd en gaan de collega's aan de slag met de eerste stappen van de Ringaanpak: de intake en de huidige situatie in kaart brengen. Vervolgens wordt stap 3 van De Ringaanpak behandeld. Daarbij leren uw collega's  vanuit de huidige situatie, samen met de groep, twee ‘toekomstscenario’s’ uit te werken. Dit wordt aangevuld met passende groepsvormende activiteiten. De groep en de leraar bepalen samen de gewenste koers.

Vervolgens wordt het tweede dagdeel geïntroduceerd. De ringen (posities in de groep) worden besproken en eigen ervaringen worden erbij betrokken. Tijdens dit onderdeel staan de zogeheten ‘ringgesprekken’ centraal. Er wordt gebruik gemaakt van een ‘gespreksdocument’.

Het derde dagdeel richt zich op de praktische uitvoering. Hoe geven we vorm aan het begrenzen, bekrachtigen en negeren? Eerst staat het begrenzen van ongewenste gedrag (mingedrag) centraal. Daarna richten we ons op het stellen van constructieve groepsdoelen en het bekrachtigen van gewenst (groeps)gedrag. Ook wordt er stilgestaan bij negeren, het (tussentijds) evalueren, bijstellen en afronden van het groepsproces. Het boek De Ringaanpak is hierbij steeds een gebruikshandleiding en naslagwerk.

Opbrengsten:
• U weet welke factoren de ontwikkeling van een groep beïnvloeden;
• U bent op de hoogte van de verschillende groepsontwikkelingsfases;
• U maakt uitgebreid kennis met de 8 stappen van De Ringaanpak;
• U krijgt concrete handvatten hoe u samen met de leerkracht de negatieve sfeer in de groep kunt weerleggen.

Duur: ca. 6 uur


Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte ontvangen?
Klik hier!Illustraties van Ruud Bijman (www.ruudbijman.nl)
© 2024-2025 – School en Gedrag B.V.